Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

#Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος διάρκειας 8 μηνών και 400 ωρών με τίτλο «Άνοια και Νόηση: Πρόληψη, Διάγνωση και Αντιμετώπιση» εξασφαλίζει:  
Δύο (2) μόρια
σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
Δύο (2) μόρια
σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019).
Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).
Ένα (1)
και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021). 

Άνοια και Νόηση: Πρόληψη, Διάγνωση και Αντιμετώπιση
Άνοια και Νόηση: Πρόληψη, Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εκπαιδευτική διαδικασία και να επιτευχθούν οι στόχοι του, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Επαγγελματίες υγείας (γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, βιολόγους, κλπ) που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην διάγνωση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των διαφορετικών ειδών άνοιας και να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τις φυσιολογικές και παθολογικές αλλαγές των νοητικών λειτουργιών των μεσηλίκων και των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων.

Απευθύνεται επίσης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον ευρύτερο χώρο της Υγείας και οι οποίοι μέσω του προγράμματος αυτού θα κατανοήσουν καλύτερα τις αλλαγές νοητικών λειτουργιών με την πάροδο της ηλικίας και γενικότερα θε εξοικειωθούν με διάφορες διαστάσεις των αναγκών των ατόμων με άνοια.
Το πρόγραμμα επίσης μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις γύρω από την άνοια για δική τους ενημέρωση καθώς και φροντιστές ατόμων με άνοια.

→ Κάντε Αίτηση

LinkedIn
Share